One Shot is All You GetThe camera on the left is an analogue camera that I borrowed from a friend. When it comes to the historical development of photography and moving pictures, this camera represents the point of departure. The one on the right is a digital model that I recently bought for my trip to a film workshop in Norway. I am planning to make short movies with it. So far, I’ve filmed my trip to Tromsø and I’m hoping to film a lot more. It’s not the best model but I think it will do the job just fine. It has 4K. I think these two cameras represent the past and the future. They say something about where we are coming from and which direction we are headed. It shows the development from simply taking a picture to creating a whole movie. 

I personally like the analogue camera better. You never know what you are going to end up with after pressing the shutter button. The digital camera can also create beautiful and maybe even sharper pictures, but the analogue one feels more personal to me, more real. When you take a picture with the analogue camera, you have only one shot. There are no do-overs, this is what you get. You can of course take another picture, but every shot is expensive and sometimes you gotta have to make do with what you’ve got. Every analogue picture is still worth something, even if it’s not in focus, too dark or too bright and I still value them regardless of the quality. You also have to actually wait a certain amount of time to see the end result. I love that excitement. I prefer the raw of the analogue. It is something that I am really into. 

Dennis Møller · 24 · Cinema Projectionist · Nuuk, Greenland

Assiliivik saamiup tungaaniittoq qangatut sanaajuvoq,- analogiuvoq. Assiliisarnerup sarsuatitaliortarnerullu oqalutuarisaanerini ineriartornermi assiliivik taanna aallaaviuvoq. Assiliivik talerpilleq digitaliuvoq, taannalu qanittukkut Norgemi filmliortarneq pillugu suliaqaqatigiittoqarnerata nalaani pisiara. Sarsuatitamik naatsumik suliaqarnissanni atussamaarpara. Maannamut Tromsø-mut angalanera filmiliarigallarpara, neriuppungalu sarsuatitassanik assilisaqarnerorujussuassallunga. Assiliissutinut pitsaanernut ilaanngilaq, taamaattorli isumaqarpunga pitsaasunik assilisaqarsinnaassallunga. 4K-nik ersarissusilinnik assiliisinnaavoq. Issumaqarpunga assiliiviit taakkua itsarnitsat siunissarlu ersersikkaat. Suminngaanneersugut sumullu ingerlanersugut arlaatigut oqaatigisutut ippaat. Takutippaat ineriartornermi assilissamik ataatsimik assiliinermiit sarsuatinneqarsinnaasunik assiliisinnaaneq ajornanngitsoq.

Nammineq assiliiviit analogit iluarineruvakka. Assiliiviup assiliinermi toortagartaa toorukku naluatassilisatit qanoq innersut. Assiliivik digitaliusoq aamma kusanartunik imaluunniit ersarinnernik assiliisinnaavoq, uannulli assiliiviit analogit tulluarnerusutut ipput,- piviusuunerusutut illutik. Assiliivik analogeq atorukku periarfissat ataasiinnaavoq. Uteqqissinnaanngilat, assilisimasat uteqqissinnaanngilat, – assilisat pissarsiaraat. Tassa tamarrmi. Soorunami assileqqissinnaavat, kisianni assilisat tamarmik akisupput. Ilaannikkullu assilisimasat iluariinnartariaqartassavat. Analogimik assilisat naleqartuartarput, ersernerlukkaluarunilluunniit, taarpallaaraluaruni qaamavallaaraluaruniluunnit, tamaasa naleqarluartippakka, – pitsaassusaat apeqqutaatinnagu. Assilisavillu qanoq innerat takussagukkit utaqqeqqaartariaqarputit. Misileraaneq taama ittoq nuannareqaara. Analogimik assilisat suliareqqitaanngitsut iluarineruvakka. Taakkua soqutigisorujussuuvakka pingaartillugillu.

Dennis Møller · 24 · Filmertitsisartoq · Nuuk, Kalaallit Nunaat

Kameraet til venstre er et analogt kamera, som jeg har lånt af en ven. Når det handler om den historiske udvikling af fotografi og film, repræsenterer dette kamera udgangspunktet. Det til højre er en digital model, som jeg købte fornyeligt til en film workshop i Norge. Jeg har tænkt mig at lave kort film med det. Indtil videre har jeg filmet min tur til Tromsø og jeg håber jeg kommer til at filme meget mere. Det er ikke den bedste model, men jeg tror den vil gøre jobbet helt fint. Den har 4K. Jeg mener at disse to kameraer repræsenterer fortiden og fremtiden. De siger noget om hvor vi er kommet fra og hvor vi er på vej hen. De viser udviklingen fra helt simpelt at kunne tage et billede til at kunne skabe hele film.

Personligt kan jeg bedst lide det analoge kamera. Du aner ikke, hvad du vil ende med at have, når du har trykket på udløserknappen. Det digitale kamera kan også skabe smukke og måske endda skarpere billeder, men for mig føles det analoge mere personligt, mere ægte. Når du tager et billede med det analoge kamera har du kun en chance. Det er ikke muligt at gøre det om, det er dét du får. Du kan selvfølgelig tage et nyt billede, men hvert billede er dyrt og nogle gange er du nødt til at nøjes med det du har. Et hvert analogt billede er stadig noget værd, selv hvis det er ufokuseret, for mørkt eller for lyst og jeg værdsætter dem alle uanset kvaliteten. Du er også nødt til at vente et stykke tid før du kan se slutresultatet. Jeg elsker det eksperiment. Jeg fortrækker det rå ved analogt. Det er noget jeg brænder for.

Dennis Møller · 24 · Filmoperatør · Nuuk, Grønland